برنامه برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (غیر حضوری-اینترنتی) - مهر و آبان ۱۴۰۰

برنامه برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (غیر حضوری-اینترنتی) - مهر و آبان ۱۴۰۰

کلاسها بصورت مجازی برگزار می گردد.
📌 ثبت نام اینترنتی از طریق لینک زیر :
https://aryan-learn.ir/products