✅ برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (تیر ماه 1401)

✅ برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (تیر ماه 1401)

👈 کلاسها بصورت حضوری برگزار می گردد.

👈 ثبت نام اینترنتی از طریق لینک زیر:
https://aryan-learn.ir/products

👈 داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامی است!